• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(48)/2007

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2007, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Ustawa Prawo Ochrony Środowiska obowiązuje już szósty rok. Dokonano dziesięciu nowelizacji danej ustawy i wydano około sto aktów wykonawczych, dlatego tak trudno czasami przedsiębiorstwom wcielić ją w życie zakładu.

  Przypomnijmy sobie co każdy zakład (istniejący i ten, który rozpoczyna działalność) powinien posiadać:

  a) program gospodarki odpadami – w formie zgłoszenia lub operatu – zawiera opis działalność z wyszczególnieniem powstających odpadów, ich prognozą, miejscem gromadzenia i przeznaczeniem.

  b) wniosek o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza – zawiera plan zagospodarowania zakładu z opisem terenu sąsiadującego, odległość najbliższej zabudowy, opis technologii (rodzaj i wielkość produkcji, stosowane surowce i ich zużycie, ilość pracowników, zmianowość), opisane źródła istniejącej emisji, możliwość jej ograniczenia i wpływu na otaczający teren.

  c) operat wodno – prawny – zawiera opis gospodarki wodnej na terenie zakładu.

  i wg wymogu urzędu:

  d) operat akustyczny – określa emitowanie hałasu zgodne z przeznaczeniem terenu.

  e) operat pola magnetycznego.

  Starostwo lub Urząd Miasta (w zależności pod co podlegamy), na podstawie danych informacji, wydaje decyzję lub pozwolenie na wskazanych warunkach i określa ich termin ważności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy dany zakład podlega zgłoszeniu, decyzji czy pozwoleniu, czy też nie, zachęcam do składania zapytań w formie pisemnej. Posiadamy wtedy udokumentowaną pisemną odpowiedź dla pozostałych jednostek kontrolujących.

  W szczególnych przypadkach urząd może wymagać:

  a) Raport Oddziaływania na Środowisko – zawiera opis danej działalności z wyszczególnieniem procesów technologicznych ze znaczeniem szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi, czyli optymalne oddziaływanie na środowisko.

  b) pozwolenie zintegrowane – jest to jedno pozwolenie na wszystkie czynniki, dotyczy rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – pozwolenie należy odnieść do procesów, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.

  440oja.jpg

  W czasie prowadzenia działalności (czy też po jej rozpoczęciu) należy pamiętać o:

  a) zaleceniach i wskazaniach w decyzjach, pozwoleniach.

  b) prowadzeniu ewidencji odpadów {Uwaga! Nowe karty ewidencji (przedmioty i części do ponownego użycia) i przekazania odpadu (przewoźnik nie jest posiadaczem odpadu)}.

  c) uiszczaniu opłat za wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych i sporządzaniu sprawozdań wykazu poziomu recyklingu i określeniu poziomu ich odzysku.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...