• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 2(28)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.03.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Strona 1 z 5

  (Ustawa z 29 sierpnia 2003 r.)

  W Polsce tworzenie podstaw prawnych systemu oceny zgodności zostały wprowadzone 28 kwietnia 2000 roku, kiedy to Sejm przyjął ustawę z 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodności akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43 z 25 maja 2000r., poz.489).

  Ustawa ta stworzyła podstawy prawne dla wdrażania w Polsce dyrektyw Nowego i Starego Podejścia. Ważnym krokiem w tym kierunku było przyjęcie przez Sejm 30 sierpnia 2002 r. ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 7 paĽdziernika 2002r., poz.1360), która uzupełniła ustawę z 2000 roku o istotne elementy systemu, jak klauzulę o wzajemnym uznawaniu, klauzulę bezpieczeństwa i rozdział dotyczący nadzoru rynku. Ustawa ta weszła w życie z dn. 1 stycznia 2003 r.

  Zmiany do tej ustawy wprowadziła ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 170 z 30 września 2003 r., poz.1652). Zmiany wprowadzono z powodu uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zainteresowanie resorty oraz w związku z ustaleniami negocjacji w sprawie Protokołu do Układu Europejskiego o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (Protocol to the Europe Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods PECA). Protokół ten (wszedł w życie w większości państw kandydujących) jest zawierany głównie w celu wcześniejszego uruchomienia swobodnego przepływu towarów objętych dyrektywami (wymienionymi w załącznikach do Protokołu) między Jednolitym Rynkiem (w obecnym kształcie) a państwem kandydującym.

  Jednym ze zobowiązań państwa kandydującego do UE jest dostosowanie prawa krajowego do rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Rozszerzenie Jednolitego Rynku oznacza stosowanie przez obie strony protokołu wszystkich podstawowych zasad na nim obowiązujących, tj.: zasady wzajemnego uznawania oraz zasady domniemanej zgodności (odniesienie do europejskich norm zharmonizowanych). Ponadto oznacza to stosowanie wszystkich narzędzi Nowego Podejścia, jak akredytacji, jednostek notyfikowanych, systemu nadzoru rynku oraz deklaracji zgodności producenta i oznakowania CE.

  Znakowanie CE będzie mogło być stosowane w momencie uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Nie ogranicza to możliwości stosowania znakowania CE przez polskich producentów w oparciu o regulacje unijne. System oceny zgodności zostanie uruchomiony w Polsce z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...