• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(89)/2014

  Aktualności i przegląd rynku

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.05.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4
  Nowoczesne farby używane na samolotach są bardziej odporne na wszelkiego rodzaju środki chemiczne do usuwania powłok, dlatego przechodzi się na ekologiczne metody zdejmowania powłok oparte na śrutowaniu. Chronimy w ten sposób środowisko naturalne przed emisją LZO ze striperów chemicznych, które nie są już używane lub są używane w ograniczonym zakresie.

  Profesjonalne i bezpieczne usuwanie powłok malarskich


  Plastic Media Blasting - w skrócie PMB to metoda usuwania zewnętrznej warstwy nawierzchniowej powłok lub systemu powłok metodą śrutowania na sucho. Bardzo często mylnie nazywa się materiał ścierny "kuleczkami". Prawidłowa ich nazwa to śrut, który ma z reguły ostre krawędzie i niemal zawsze, pomimo rozpadu w wyniku obróbki, zachowuje nieregularną postać. W porównaniu z konwencjonalnym śrutem ścierniwo jest stosunkowo miękkie i podawane pod niższym ciśnieniem, co powoduje, że nie oddziałuje ono praktycznie w żadnym stopniu na poszycie samolotu.

  Proces ten można prowadzić selektywnie w zależności od potrzeb i usunąć tylko warstwę nawierzchniową lub warstwę nawierzchniową z podkładem, w zależności od wymagań klienta. W tym procesie używane jest ścierniwo akrylowe określonego typu mające szczególny, nieulegający zmianom skład chemiczny zgodny z zaleceniami normy MIL-P-85891. Wielkość ścierniwa jest ściśle zdefiniowana średnicą kształtek. Mają nieregularny kształt, ostre krawędzie i narożniki oraz określoną twardość i plastyczność. Podczas oczyszczania powierzchni oddziałują na powłokę wytwarzając siłę tnącą i ścinającą, co powoduje odrywanie się materiału od podłoża. W przypadku ścierniwa z tworzywa sztucznego zaleca się uzupełnianie świeżym ścierniwem co dwie godziny w tempie 3-5% tempa jego przepływu przez dyszę, stosując ścierniwo o odpowiedniej ziarnistości. Materiał ścierny charakteryzuje jego twardość i kruchość. Do określania twardości danego materiału stosuje się skalę twardości Mohsa. Ścierniwo typu V dopuszczone do prac na statkach powietrznych i podwieszeniach ma twardość 3,2 w skali Mohsa, wg Barcola to przedział 46-54.


  1462srutowanie_001.jpg

  Fot. 1. Maskowanie samolotu.


  1462srutowanie_002.jpg

  Fot. 2. Zdejmowanie powłok z podwieszeń.


  Proces oczyszczania jest skuteczniejszy, im twardszy materiał ścierny będzie stosowany. Jego zadaniem jest usunięcie powłoki z podłoża. Zdejmowanie warstwy farby z materiału bazowego następuje w wyniku dynamicznego oddziaływania ścierniwa wylatującego z dysz roboczych w strumieniu sprężonego powietrza. Strumień ścierniwa uderzając pod odpowiednim kątem, w ściśle zdefiniowanej odległości i przy zdefiniowanym ciśnieniu, usuwa zewnętrzną warstwę lakierniczą statku powietrznego lub innego obiektu poddawanego śrutowaniu. W hangarze proces jest prowadzony ręcznie przez maksymalnie czterech operatorów równocześnie posługujących się czterema dyszami roboczymi. Plastic Media Blasting umożliwia obróbkę powierzchni duralowych, aluminiowych, tytanowych, magnezowych, stalowych oraz wykonanych z większości materiałów kompozytowych. Kluczowe parametry tego procesu dobiera się w zależności od rodzaju podłoża. W rzeczywistości w celu określenia czasu trwania procesu usuwania farby z danej powłoki należy uwzględnić bardzo dużo zmiennych. Należą do nich: wielkość powierzchni, średnia grubość usuwanej powłoki, średnia wytrzymałość powłoki, liczba cząstek ścierniwa uderzająca w ciągu sekundy, wielkość i kształt cząstek, ich prędkość, twardość i gęstość, twardość podłoża, jego grubość, technika obróbki wykorzystywana przez operatora, łatwość dostępu do oczyszczanej powierzchni. Pył z usuniętych farb oraz uszkodzone kształtki zostają usuwane z obiegu, a pozostałe ścierniwo spełniające standardy wraca ponownie do procesu.

  Tagi: śrutowanie,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...