• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 6(62)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  01.11.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 14 minut

  Strona 1 z 7

  Porady wynikające z praktycznie realizowanych inwestycji

  Ze względu na różnorodność potrzeb, obszerność i złożoność wynikających stąd zagadnień tekst ten określa tylko pewne ramy ogólne dotyczące chronologii postępowania i wskazówki na co w danym momencie procesu wdrażania nowej malarni powinien zwrócić uwagę projektant, wykonawca i użytkownik.

  Rozwiązań szczegółowych dotyczących indywidualnych, specyficznych problemów należy szukać w zasobach własnej wiedzy, doświadczeniu, w opracowaniach tematycznych i w konsultacjach z ich autorami, dysponentami technologii i producentami poszczególnych urządzeń oraz materiałów (między innymi w publikacjach „Lakiernictwa Przemysłowego”).

  Po podjęciu decyzji o konieczności budowy malarni proszkowej należy powołać zespół fachowców - realizatorów ze strony inwestora w ramach projektu rozwoju firmy i opracować harmonogram prac składający się z etapów:

  - I Opracowanie założeń

  - II Wybór dostawców materiałów i określenie koncepcji malarni

  - III Pozyskanie ofert

  - IV Wybór oferty

  - V Zawarcie umowy realizacyjnej

  - VI Projektowanie i wykonanie

  - VII Montaż i uruchomienie

  Etap I – opracowanie założeń

  Opracowanie założeń i wytycznych dla projektowanej malarni powinno zawierać:

  - zdefiniowanie detali, które mają być malowane (rodzaj, nazwa, wymiary, ciężar)

  - rodzaj materiału malowanego (stal czarna, stal ocynkowana – ogniowo lub elektrolitycznie, inny materiał)

  - stan powierzchni surowych (rdza, zgorzelina, olej)

  - warunki pracy po wymalowaniu (wewnętrzne, zewnętrzne)

  - warunki odbioru (grubość powłoki, wymagane odporności, np. test w komorze solnej)

  - zdolność produkcyjna malarni (wielkość produkcji) w metrach kw. lub sztukach detali w określonym czasie, np. w roku

  - ilość kolorów farb w ciągu zmiany roboczej (ilość zmian kolorów)

  - określenie sposobu zawieszania detali – liczba metrów kw. lub sztuk detali zawieszonych na jednym mb. przenośnika

  - liczba zmian pracy

  - liczba dni pracy w tygodniu

  - założenia budowlane lub dokumentacja obiektu malarni z wymiarami (dysponowana powierzchnia i wysokość pomieszczeń)

  - layout określający konfigurację malarni, tj. jej położenie w stosunku do pozostałych elementów procesu technologicznego (wyznaczenie stref załadunku i rozładunku środków transportu)

  - proponowany proces przygotowania powierzchni (np. fosforanowanie żelazowe, cynkowe, któraś z obróbek bezfosforanowych)

  786088.jpg

  Układ cyklonowy odzysku farby.

  Etap II - wybór dostawców materiałów i określenie koncepcji malarni

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...