• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Aktualności i przegląd rynku

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Proszkowe

  Wyroby Lakiernicze

  7 miesięcy temu  17.11.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 2 minuty

  MicroSafeCoatings to nowy projekt badawczy realizowany w ramach inicjatywy CORNET przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. W pracach badawczych w projekcie pt. „Nowe antymikrobowe zabezpieczenie proszkowe dla materiałów kompozytowych” biorą udział polskie i niemieckie ośrodki naukowe oraz kilka polskich firm.

  Celem projektu jest opracowanie przyjaznych dla środowiska farb proszkowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do zabezpieczania kompozytów polimerowych. Obecnie w tego typu powłokach stosuje się najczęściej srebro, w tym w postaci nanocząstek. Pomimo dużej aktywności przeciw­drobnoustrojowej zastosowanie srebra w wyrobach la­kierowych nie jest optymalnym rozwiązaniem, m.in. ze względu na wysoki koszt metalu szlachetnego i jego ograniczone zasoby. W farbach proszkowych będących przedmiotem projektu wykorzystane będą naturalne i syntetyczne substancje o właściwościach biobójczych. Interkalacja biocydu przyczyni się do zwiększenia jego aktyw­ności przeciwdrobnoustrojowej i poprawy stabilności termicznej oraz ułatwi zdyspergowanie środka biobójczego w farbie proszko­wej. Kontrolowane uwalnianie się biocydu z nośnika wydłuży czas działania przeciwdrobnoustrojowego.

  W recepturach farb proszkowych zostaną zastosowane żywice poliestrowe i poliestrowo-akrylowe sieciujące w temperaturze niższej niż stosowana w wypadku konwencjonalnych farb proszkowych, aby nie uszkodzić struktury kompozytu w czasie utwardzania powłoki. Zdolność tych żywic do polimeryzacji pozwoli na obni­żenie temperatury sieciowania do 120–150°C w porównaniu do układów klasycznych, które sieciują w 170–200°C.

  Opracowane powłoki zostaną ocenione pod względem aktyw­ności biobójczej, struktury, stopnia zdyspergowania środka biobójczego, właściwości mechanicznych i odpornościowych, w tym odporności na promieniowanie UV i absorpcję wody.

  Uzyskane wyniki pozwolą na wytypowanie obiecującej koncepcji otrzymywania farb proszkowych utwardzanych w niższych, niż konwencjonalne temperaturach, charakteryzujących się dobrymi właściwościami biobójczymi i ochronnymi, które mogą być ekologiczną alternatywą dla rozpuszczalniko­wych farb przeciwdrobnoustrojowych zawierających srebro.

  Więcej TU

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...