• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(84)/2013

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2013, ~ Administrator   

  Strona 1 z 2

  Emisja substancji do powietrza z procesu powlekania metali


  Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w każdej technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach należy uwzględnić różnorodne wymagania.


  Do wymogów zalicza się:

  - stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

  - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

  - zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

  - stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

  - rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

  - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

  - postęp naukowo-techniczny.


  W rzeczywistości ze spełnieniem ww. wymagań jest bardzo różnie. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń nie zawsze jest w branży obróbki powierzchni możliwe. Bardzo ważna jest tutaj świadomość i wiedza na temat możliwych zagrożeń, jakie powodują stosowane substancje. Zdarza się, że personel zakładu uważa, iż stosowanie lakierów wodorozcieńczalnych zapewnia wysoki stopień redukcji emisji u źródła i to powinno wystarczyć. Niestety, tak nie jest, gdyż oprócz tych lakierów, stosowane są przecież i inne materiały, takie jak: szpachlówki, podkłady, lakiery rozpuszczalnikowe, utwardzacze i rozcieńczalniki. Szczególną uwagę należy zwrócić na te ostatnie. Gospodarka rozcieńczalnikami bywa, niestety, często poza kontrolą. Szczególnie dotyczy to mycia narzędzi acetonem, rozcieńczalnikiem nitro czy rozcieńczalnikiem poliuretanowym.


  W przypadku procesu mycia narzędzi, który występuje podczas powlekania metali, postęp naukowo-techniczny, jak i stosowanie technologii małoodpadowych, czy możliwość odzysku powstających odpadów, bardzo często w ogóle nie są brane pod uwagę. Stan taki powoduje nadmierną emisję lotnych związków organicznych, takich jak: aceton, ksylen, toluen, octan butylu. Zamiast kosztów związanych z właściwym nadzorem nad gospodarką rozcieńczalnikami i zamiast kosztów zakupu właściwego wyposażenia na stanowiskach mycia narzędzi, ponoszone są koszty związane z zakupem większej ilości rozcieńczalnika, większej ilości odpadów oraz większych opłat za emisję substancji do powietrza.


  Oprócz emisji ww. substancji z rozcieńczalników stosowanych do mycia narzędzi, występuje również emisja tych samych substancji podczas odtłuszczania powierzchni metali, stosowania podkładu i lakieru rozcieńczalnikowego. Podczas stosowania szpachlówek na pewno emitowany będzie do powietrza styren. W technologii powlekania metali bardzo częstą operacją jest szlifowanie powierzchni. W trakcie szlifowania powstają pyły, które mogą zawierać bar, cynk, ołów, chrom. W tym wypadku substancje te będą znajdowały się w odpadach, gdyż najczęściej są zatrzymywane w dostawnych pochłaniaczach pyłu i na filtrach stosowanych w układach wentylacji nawiewno-wywiewnej. Odpady pyłu muszą być oczywiście przekazane do unieszkodliwienia do uprawnionej firmy posiadającej wymagane zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie tego rodzaju odpadu.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...