• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(84)/2013

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.07.2013, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Emisja substancji do powietrza z procesu powlekania metali


  Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w każdej technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach należy uwzględnić różnorodne wymagania.


  Do wymogów zalicza się:

  - stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

  - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

  - zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

  - stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

  - rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

  - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

  - postęp naukowo-techniczny.


  W rzeczywistości ze spełnieniem ww. wymagań jest bardzo różnie. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń nie zawsze jest w branży obróbki powierzchni możliwe. Bardzo ważna jest tutaj świadomość i wiedza na temat możliwych zagrożeń, jakie powodują stosowane substancje. Zdarza się, że personel zakładu uważa, iż stosowanie lakierów wodorozcieńczalnych zapewnia wysoki stopień redukcji emisji u źródła i to powinno wystarczyć. Niestety, tak nie jest, gdyż oprócz tych lakierów, stosowane są przecież i inne materiały, takie jak: szpachlówki, podkłady, lakiery rozpuszczalnikowe, utwardzacze i rozcieńczalniki. Szczególną uwagę należy zwrócić na te ostatnie. Gospodarka rozcieńczalnikami bywa, niestety, często poza kontrolą. Szczególnie dotyczy to mycia narzędzi acetonem, rozcieńczalnikiem nitro czy rozcieńczalnikiem poliuretanowym.


  W przypadku procesu mycia narzędzi, który występuje podczas powlekania metali, postęp naukowo-techniczny, jak i stosowanie technologii małoodpadowych, czy możliwość odzysku powstających odpadów, bardzo często w ogóle nie są brane pod uwagę. Stan taki powoduje nadmierną emisję lotnych związków organicznych, takich jak: aceton, ksylen, toluen, octan butylu. Zamiast kosztów związanych z właściwym nadzorem nad gospodarką rozcieńczalnikami i zamiast kosztów zakupu właściwego wyposażenia na stanowiskach mycia narzędzi, ponoszone są koszty związane z zakupem większej ilości rozcieńczalnika, większej ilości odpadów oraz większych opłat za emisję substancji do powietrza.


  Oprócz emisji ww. substancji z rozcieńczalników stosowanych do mycia narzędzi, występuje również emisja tych samych substancji podczas odtłuszczania powierzchni metali, stosowania podkładu i lakieru rozcieńczalnikowego. Podczas stosowania szpachlówek na pewno emitowany będzie do powietrza styren. W technologii powlekania metali bardzo częstą operacją jest szlifowanie powierzchni. W trakcie szlifowania powstają pyły, które mogą zawierać bar, cynk, ołów, chrom. W tym wypadku substancje te będą znajdowały się w odpadach, gdyż najczęściej są zatrzymywane w dostawnych pochłaniaczach pyłu i na filtrach stosowanych w układach wentylacji nawiewno-wywiewnej. Odpady pyłu muszą być oczywiście przekazane do unieszkodliwienia do uprawnionej firmy posiadającej wymagane zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie tego rodzaju odpadu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...