• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 2(58)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.03.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Bhp w lakierniach

  Na prośbę naszych Czytelników odpowiadamy na pytania o podstawowych przepisach regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w procesach lakierniczych na stanowiskach pracy w zakładzie oraz jak wygląda czas pracy zatrudnionych tam pracowników.

  Akty prawne

  Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy pracach lakierniczych są:

  a) Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 200 z późn. zm.)

  b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

  c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156)

  Prace lakiernicze zostały zaliczone do szczególnie niebezpiecznych, gdyż używane w trakcie robót substancje mają toksyczne, palne i wybuchowe właściwości. Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, w tym obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów bhp. Pracodawca ma obowiązek prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp, a także organizować pracę tak, aby zmniejszyć uciążliwości pracy na stanowiskach pracy w zakładzie. Ponadto pracodawca ma obowiązek dokonać udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie i zapoznać pracowników z dokonanymi ustaleniami. Z kolei przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

  1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

  2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

  3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

  4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

  5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

  6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

  Komentarze (3)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ seton 3 ponad rok temu Z ciekawości... czy uważacie, że taka praca w Niemczech ma sens - https://arkadiacare.pl/... ? To dobry kierunek? Jak wiele można zyskać? I jak wyglądają pensje w stosunku do kosztów życia?
   oceń komentarz zgłoś do moderacji
  • ~ mekog 2 ponad rok temu A co sądzicie o tym, żeby zrobić szkolenie auditor wewnętrzny ISO 9001? Mowa o tym - http://www.luqam.com/szkolenia... Czy to są umiejętności, które cieszą się teraz zainteresowaniem?
   oceń komentarz zgłoś do moderacji
  • ~ b14@interia.pl 1 ponad rok temu 23 łata przepracowałem w lakierni w kabinie gdzie ciśnienie było takie ze we dwóch ńie można było drzwi otworzyc
   oceń komentarz zgłoś do moderacji