• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(36)/2005

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2005, ~ Administrator,   Czas czytania 9 minut

  Strona 1 z 6

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. nr 73 poz. 644 i 645.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, Dz. U. nr 280, poz. 2771.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego, Dz. U. nr 2, poz. 7 i 8.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie opakowań substancji niebezpiecznych, Dz. U. nr 173, poz. 1679.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz. U. nr 171, poz. 1666.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów, warunków obrotu i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych, Dz. U. nr 168, poz. 1762.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowań miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje i preparaty niebezpieczne, Dz. U. nr 61, poz. 552.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem, Dz. U. nr 199, poz. 1948.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. nr 125, poz. 1367.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji, produkcji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R i IIB-R oraz zgłaszania prekursorów grupy IIA-R, Dz. U. nr 7, poz. 88.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory gr.I-R, IIA-R, IIB-R o ich przeznaczeniu, Dz. U. nr 7, poz. 89.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Dz. U. nr 11, poz. 86 z 2005 r.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. nr 178, poz. 184.

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005, M.P. nr 39, p.693.

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...