• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(31)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Zgodność z dyrektywą ATEX, dotyczącą urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, od 1 lipca 2003 r. jest prawnym obowiązkiem we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy, kto projektuje, produkuje bądź sprzedaje jakikolwiek sprzęt lub układy ochronne przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi dostosować się do dyrektywy ATEX 94/9/EC i dyrektywy o oznaczeniach CE.

  Dyrektywa ATEX powstała w 1995 roku i do 1 lipca 2003 pozostawała w okresie przejściowym. Do tego czasu producenci musieli osiągnąć pełną zgodność z ustawą. Od 1 lipca 2003 dyrektywa jest obowiązkowa, a wcześniej stosowana dyrektywa "Explosives Atmospheres Directive" nie ma już mocy prawnej.

  Zakres dyrektywy ATEX jest znacznie szerszy niż zakres poprzedniej dyrektywy "Explosives Atmospheres Directive". Poza tym, że dotyczy potencjalnie wybuchowych stężeń gazu, oparów lub mgieł w powietrzu, bierze też pod uwagę potencjalnie wybuchowe stężenia pyłu. Oprócz elektrycznych źródeł zapłonu dyrektywa ATEX obejmuje też mechaniczne źródła zapłonu. Każdy sprzęt kontrolny używany do zapewnienia bezpieczeństwa działania wyposażenia w przestrzeniach zagrożonych również wchodzi w zakres dyrektywy.

  Dodatkowa dyrektywa 99/92/EC weszła w życie w tym samym czasie. Dotyczy minimum wymagań dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscach zagrożonych eksplozją.

  Wymagania dyrektywy ATEX


  Na pierwszy rzut oka daleko sięgające implikacje dyrektywy ATEX wydają się być bardzo wymagające. Tak jak wszystkie dyrektywy europejskie, dyrektywa ATEX ma swoje własne zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa (EHSR). Jednak jest to dyrektywa dużo bardziej elastyczna niż poprzednia. Z wieloma jej wymaganiami producenci mieli już okazję się spotkać - ci, którzy musieli spełniać wymagania dyrektywy "Explosives Atmospheres Directive", żeby wyprodukować rynkowy produkt. Dlatego dyrektywa ATEX daje producentom możliwość udowodnienia, że mają dobre produkty, ponieważ użytkownicy będą wiedzieli, że producenci przestrzegając dyrektywy muszą osiągnąć wyższy standard.

  Dyrektywa ATEX dotyczy wszystkich urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w obrębie WE. Dyrektywa swym zakresem obejmuje urządzenia elektryczne i mechaniczne przeznaczone do stosowania w grupie I (podziemia kopalń) oraz w grupie II (przemysł), sprzęt przybrzeżny i bierze pod uwagę niebezpieczeństwo zapłonu mieszaniny gazów, par, mgieł oraz pyłów wybuchowych. Ponadto dotyczy również urządzeń przeznaczonych do stosowania poza strefą zagrożenia wybuchem, które jednak mają wpływ na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe urządzeń i systemów ochronnych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...