• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(27)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.01.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Kilku pracodawców zwróciło się z prośbą o przybliżenie problematyki odszkodowań, jakie ewentualnie mogą się należeć pracownikom. Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których pracownik może domagać się odszkodowania od swojego byłego lub obecnego pracodawcy. Większość z nich związana jest bezpośrednio z rozwiązaniem umowy o pracę, choć nie tylko.

  Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy

  W razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może odwołać się do Sądu Pracy. Jeśli Sąd uzna jego rację może odzyskać pracę lub otrzymać stosowne odszkodowanie. W zakresie roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w najkorzystniejszej sytuacji znajduje się pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. W tym przypadku, zgodnie z art. 45 Kodeksu pracy, skutkiem naruszenia przepisów może być:

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, jeżeli nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia,

 • przywrócenie pracownika do pracy, jeżeli okres wypowiedzenia już upłynął i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,

 • obowiązek wypłaty przez pracodawcę stosownego odszkodowania.

  Decyzja należy do Sądu Pracy z ustaleniem, czy wypowiedzenie umowy o pracę było uzasadnione, czy też nie. W przepisach brak jest chociażby przykładowego katalogu przyczyn, których zaistnienie traktować można jako usprawiedliwienie dla pracodawcy, chcącego rozwiązać z pracownikiem łączący ich stosunek pracy. Tak więc, w razie odwołania się pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę, to Sąd, oceniając dany stan faktyczny, decyduje, czy wypowiedzenie było skuteczne.

  Zasadą jest, że o rodzaju żądanego roszczenia od pracodawcy decyduje pracownik. Może domagać się on przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub wypłaty odszkodowania. Jednak Sąd Pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku Sąd pracy orzeka wyłącznie o odszkodowaniu. W praktyce często konflikt między pracownikami żądającymi przywrócenia do pracy, a jego przełożonym uzasadnia uznanie przywrócenia do pracy za niecelowe, jeżeli jest to konflikt poważny, długotrwały, a przede wszystkim zawiniony przez pracownika lub powstały na tle dotyczących go okoliczności.

  Przepisy prawa pracy przewidują jednak sytuacje, gdy Sąd nie może nie uwzględniać żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. Dzieje się tak, gdy wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy osób szczególnie chronionych przez przepisy prawa pracy (Kodeksu pracy i inne ustawy). Chodzi tu m.in. o:

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...