• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(43)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 2 z 3

  • zbieranie odpadów – działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

  W celu dokładnej analizy problemu odpadów w naszym zakładzie musimy najpierw odpowiedzieć sobie na następujące zagadnienia:

  • określić rodzaj i ilość odpadów powstających w zakładzie

  • podać prognozę ilości poszczególnych rodzajów odpadów

  • wskazać miejsce powstawania odpadów w zakładzie

  • podać sposoby zagospodarowania odpadów,

  • podać sposoby usuwania odpadów,

  • podać miejsce gromadzenia, przechowywania i transportu odpadów,

  • zastanowić się nad minimalizacją odpadów.

  Ilość powstających odpadów zależy od wielkości produkcji i stosowanych technologii.

  Na proces technologiczny malowania proszkowego składa się: • obróbka chemiczna elementu (aluminiowego, np. proces chromianowania żółtego, bezbarwnego lub stalowego, np. proces fosforanowania żelazowego, cynkowego • suszenie w piecu • malowanie w kabinie • wypalanie w piecu • pakowanie detali.

  Najbardziej charakterystyczne odpady powstające w danym procesie to:

  • odpady z usuwania farb, pozostałości farb

  • złom (np. pozostałości stali, aluminium, wadliwie wykonane detale, zawieszki)

  • szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

  • odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

  • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

  • zużyte źródła światła zawierające rtęć

  • tworzywa sztuczne

  • opakowania z papieru i tektury

  • odpady komunalne.

  Teren gromadzenia odpadów musi być wyznaczony na terenie zakładu, zadaszony, uniemożliwiający wejście osobom postronnym, wyposażony w materiały gaśnicze, sorbenty przeznaczone do likwidacji rozlewów odpadów w postaci ciekłej, rynienki uniemożliwiające dalszy przeciek. Powierzchnie przy obiektach służących do przechowywania odpadów powinny być utwardzone. Sposób gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych nie może wpływać negatywnie na dalsze operacje ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania.

  325obraz_004.jpg

  Analizując przepisy ustawy należy stwierdzić, że nakłada ona na wytwarzających (lub odbiorców) odpady m.in. następujące obowiązki:

  • obowiązek zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ich ilości

  • obowiązek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów

  • obowiązek wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ bardzo ogolowo 1 ponad rok temu Szukalem bardziej w jakich pojemnikach mozemy skladowac odpad po malowaniu (szlam), gdzie go mozna wywozic itp.
   oceń komentarz zgłoś do moderacji