• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(43)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 3

  Z jakimi odpadami mamy do czynienia w lakierni proszkowej i jakie obowiązki musimy spełnić?

  Prawidłowa gospodarka odpadami stała się obecnie jedną z integralnych części działalności zakładów przemysłowych. Właściwe postępowanie z odpadami musi odbywać się z zachowaniem wymogów ochrony środowiska w tym zakresie.

  325obraz_002.jpg

  Fot. (od góry): Pojemniki na makulaturę (kod: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury); folie (kod: 15 01 02 – tworzywa sztuczne) oraz na zużyte zawieszki (kod np. 08 01 99 – inne nie wymienione odpady).

  Fot. 2: szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne (kod: 11 01 09)

  Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach stanowi nie tylko niezwykle ważny krok w kierunku integracji Polski z Unią Europejską, ale również ważny element strategii gospodarowania odpadami dla licznych przedsiębiorstw, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele nowych obowiązków i uwarunkowań. W rozumieniu nowej ustawy odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii (określonych w załączniku do ustawy), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

  Postępowanie z odpadami powinno przebiegać w kilku etapach:

  • zapobieganie powstawania odpadów lub minimalizacja ich ilości

  • odzysk odpadów, których powstania nie udało się uniknąć

  • unieszkodliwianie, w tym składowanie odpadów, których powstania nie udało się zapobiec, oraz których nie można poddać odzyskowi, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

  Ustawodawca za główny uznaje obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów lub utrzymania ich ilości na możliwie najniższym poziomie.

  Wykorzystanie odpadów według ustawy może polegać na ich użyciu w celach energetycznych, budowlanych, jako surowców wtórnych, dla kształtowania powierzchni ziemi, nawożenia lub ulepszania gleby bądź dla innych potrzeb, pod warunkiem, że nie spowoduje to szkód w środowisku.

  Unieszkodliwianie odpadów to poddanie ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego, które spowodują, że odpady nie będą powodowały zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi i dla środowiska. Z masy odpadów, które są przeznaczone do unieszkodliwiania należy uprzednio wyselekcjonować odpady nadające się do odzysku. Dopuszczalnym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest także ich składowanie, z zachowaniem wymagań przewidzianych ustawą.

  Ustawa o odpadach rozróżnia:

  • posiadacza odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami: wytwórca odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ bardzo ogolowo 1 ponad rok temu Szukalem bardziej w jakich pojemnikach mozemy skladowac odpad po malowaniu (szlam), gdzie go mozna wywozic itp.
   oceń komentarz zgłoś do moderacji