• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(77)/2012

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.05.2012, ~ Administrator   

  Strona 1 z 3

  Wybrane zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz lokalizacja inwestycji związanych ze stosowaniem substancji chemicznych


  Na wstępie opiszę parę zmian, które zostały już opublikowane. Poruszę również temat zmian projektowanych a istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy.


  Otóż, 27 kwietnia 2012 roku opublikowano ustawę o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2012, poz. 460]. W art. 6 ww. ustawy wprowadzono zmiany w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Uchylono art. 58 i wprowadzono zmiany w art. 60a i art. 62. Na ich podstawie ponownie przesunięto termin na 2017 rok wprowadzenia nowych zasad składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Nowe zasady mają polegać na składaniu sprawozdań raz w roku, do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy oraz wnoszenie opłaty za pierwsze półrocze w wysokości 50% rocznej opłaty uiszczonej za rok poprzedni, a za drugie półrocze w wysokości różnicy obliczonej opłaty rocznej a kwotą wpłaconą za pierwsze półrocze. I tak po raz pierwszy będzie od 2017 roku. Ustawa ta uchyla również obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Otóż, do tej pory nie ukazało się rozporządzenie w sprawie wzoru formularza, według którego należało taki wykaz przygotować. Wprowadzona zmiana usuwa w zasadzie upoważnienie dla ministra środowiska do wydania ww. rozporządzenia. Ostatecznie nowe zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska określone w art. 285 i 286 ustawy prawo ochrony środowiska wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, a nie, jak planowano w pierwotnej wersji ustawy, z dniem 1 stycznia 2010 roku. Dobrze, że ten termin został ponownie przesunięty, gdyż jeszcze wiele zakładów nie ma pojęcia o konieczności składania raportów do krajowej bazy.


  Przypomnę również, że istotne zmiany zawarte zostały w opublikowanych rozporządzeniach:

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.04.2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin [Dz. U. 2012, poz. 445];

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...