• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(53)/2008

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.05.2008, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 1 z 4

  Moje obowiązki w świetle rozporządzenia REACH – część III

  Dalsi użytkownicy i dystrybutorzy to najliczniejsza grupa podmiotów gospodarczych będących w kręgu zainteresowań rozporządzenia REACH. Te dwie grupy stanowią około 80-90 proc. wszystkich polskich przedsiębiorstw z branży chemicznej, wprowadzających do obrotu większość przetworzonych produktów chemicznych (takich jak: farby, lakiery, chemia gospodarstwa domowego i inne).

  Nasze rozważania o obowiązkach tych grup rozpocznę od omówienia obowiązków dalszych użytkowników. Rozporządzenie REACH definiuje dalszego użytkownika jako podmiot inny niż wytwórca lub importer, „który używa substancji w jej własnej postaci lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej”. Konsumenci nie są dalszymi użytkownikami, nie są nimi również dystrybutorzy (mimo że mają ­pewne zobowiązania, o których wspomnę w dalszej części artykułu). Rys. 1 przedstawia prosty przykład dla wytwarzania i zastosowania farby, przedstawia kto w łańcuchu dostaw jest, a kto nie jest dalszym użytkownikiem.

  576317.jpg

  Rys. 1 Schemat - Dalszy użytkownik

  Są dwie podstawowe grupy dalszych użytkowników. Większość dalszych użytkowników to użytkownicy końcowi substancji lub preparatu, ponieważ stosują je jako dodatkowy środek przetwórczy, włączają go do wyrobu (np. malowana rama okienna) lub stosują je na danym obiekcie (np. dekorator malujący okno). Inni dalsi użytkownicy (znani jako formulatorzy) używają substancji i preparatów do wytwarzania innych preparatów (jak wytwórca farb w rys. 1). Tacy dalsi użytkownicy mają więcej złożonych zobowiązań w ramach REACH, ponieważ muszą przygotowywać informacje dla swoich klientów dotyczących ryzyka związanego z ich produktami. Aby dokładniej wyjaśnić przynależności podmiotów gospodarczych do grupy dalszych użytkowników, warto prześledzić tab. 1.

  Obowiązki REACH dla dalszych użytkowników

  Większość obecnych wymagań prawnych dotyczących zastosowania substancji i preparatów pozostanie niezmieniona w ramach REACH, lecz dla dalszych użytkowników będzie pewna liczba nowych wymagań. Główne nowe obowiązki są następujące:

  - Dalsi użytkownicy muszą upewnić się, że stosują substancje i preparaty chemiczne w bezpieczny sposób. Dostawcy mają obowiązek przedstawić informacje o bezpiecznym zastosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych w kartach charakterystyki.

  - W niektórych przypadkach karta charakterystyki będzie miała załącznik zawierający jeden lub więcej scenariuszy narażenia*, które opisują sposób, w jaki substancja lub preparat mają być bezpiecznie używane. Dalsi użytkownicy muszą się upewnić, że sposób, w jaki stosują substancję lub preparat objęty jest warunkami opisanymi w scenariuszu narażenia i realizują zalecane środki zarządzania ryzykiem. Dostawcy mają zapewnić również informacje dotyczące zarządzania ryzykiem dla substancji niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, w podobnej formie jak karta charakterystyki.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...