• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Aktualności i przegląd rynku

  Badanie Powłok

  Kolorymetria

  ponad rok temu  17.07.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 2 minuty

  W ostatnim czasie ukazała się najnowsza wersja oprogramowania do kontroli jakości smart-chart firmy BYK Gardner. Nowa wersja 7.1 pozwala, jak do tej pory, na pracę z danymi ze wszystkich mierników BYK Gardner, jak kultowe połyskomierze micro-gloss, spektrofotometry barwy spectro2guide i byk mac i, strukturomierze z rodziny wave scan oraz najnowsze urządzenie profilometr – spectro2profiler.

  Smart-chart jest jedynym oprogramowaniem dostępnym dla wszystkich urządzeń, co jest przyczyną, że zyskuje popularność w ciągle nowych gałęziach przemysłu. Najnowsza wersja 7.1 została wzbogacona o funkcje umożliwiające pracę z dużymi zbiorami danych oraz zarządzanie danymi w myśl zasad BIG DATA.

  Nowe funkcje

  Wartości pomiarowe zapisywane są w smart-chart w bazie danych SQL, która pozwala na archiwizację i obsługę dużych zbiorów danych oraz kompatybilność sieci i serwerów. Dane można łatwo udostępniać w łańcuchu dostaw, wyodrębniając minibazy danych (fragmenty baz zebranych w swoich projektach) i wysyłać pocztą elektroniczną lub łączyć je z innymi bazami danych w celu porównania i analizy.

  Nowa wersja wyposażona została w funkcje wyświetlania zielonych linii tolerancji, które odpowiadają specyfikacją produktu. Użytkownik jest w stanie w prosty sposób wpisać te wartości w module zarządzania standardem i obserwować czy nie występują odchylenia w produkcji. Funkcja ta ogranicza czas potrzebny na analizę codziennych danych z produkcji i pozwala na bardziej efektywną rejestrację danych pomiarowych.

  Nowa wersja smart-chart wyposażona została także w fukcję drill-in (selektywnej analizy wstecznej) pokazującą ostatnich 20 pomiarów tego samego modelu, koloru i linii malowania.

  Oprogramowanie oferuje zupełnie nowy pakiet zarządzania z poziomu użytkownika, gdzie istnieje możliwość ustawienia różnych poziomów dostępów i włączanie lub wyłączanie funkcji analitycznych.

  Dane mogą zostać zapisane w osobnych projektach, aby łatwiej zarządzać pracą w laboratorium lub produkcji. Dodatkową opcją jest możliwość otwierania kilku projektów naraz w celu porównania wyników.

  Próbki mogą być przedstawiane w różnych konfiguracjach i grupowane według założeń użytkownika. Grupy te przedstawiane są na ekranie różnymi kolorami w celu łatwej identyfikacji i rozróżnienia pomiarów. Późniejsze analizy umożliwiają bogaty wybór funkcji i wykresów. Nowością i dużym ułatwieniem jest rozbudowanie możliwości sortowania danych według wartości ich parametrów barwy.

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik