• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(90)/2014

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.07.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3
  Trichloroetylen (TRI) został włączony do Aneksu XIV Rozporządzenia REACH UE. W wyniku tego, użycie tego rozpuszczalnika w przemysłowym myciu części zostanie w przyszłości znacznie ograniczone. Głównym celem jest zastąpienie rozpuszczalników zawierających TRI alternatywnymi środkami lub procesami myjącymi. Jeśli nie jest to wykonalne, po 21 kwietnia 2016 r. użycie TRI będzie dozwolone tylko za wyjątkowym zezwoleniem w najnowszych zamkniętych systemach. Dürr Ecoclean wspiera użytkowników TRI w dokonaniu oceny i wyboru alternatywnych środków i procesów myjących.

  Efekty włączenia TRI do aneksu XIV Rozporządzenia REACH  Trichloroetylen jest używany zwłaszcza w precyzyjnym myciu części w różnych gałęziach przemysłu, takich jak sprzęt lotniczy czy medyczny. Rozpuszczalnik ten został zarejestrowany w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zgodnie z postanowieniami unijnego rozporządzenia REACH (REACH oznacza Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Chemikaliów - ang. Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).

  Biorąc pod uwagę dostarczone dane dotyczące zagrożeń, użycia, niebezpieczeństwa i wystawienia się na działanie, TRI został zaklasyfikowany jako substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie (SVHC). Dlatego też TRI został włączony do aneksu XIV do rozporządzenia REACH. Oznacza to, że w przyszłości jakiekolwiek użycie tego rozpuszczalnika będzie, z zasady, niemożliwe we wszystkich krajach członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) po tzw. dacie wycofania 21 kwietnia 2016 r. (36 miesięcy po włączeniu substancji do aneksu XIV). Z tego powodu użytkownicy stoją przed wyzwaniem zastąpienia TRI innym odpowiednim środkiem lub procesem myjącym. Jeśli zamiana jest niemożliwa z powodów technicznych lub ekonomicznych, użytkownik musi wystąpić do ECHA o autoryzację. Aplikacja ta musi zostać wypełniona najpóźniej do 21 października 2014 r.

  1492mozliwosci_001.jpg

  Substancje niepolarne, takie jak oleje, są łatwo rozpuszczalne w niepolarnych rozpuszczalnikach. Pozwala to na osiągnięcie powierzchni wolnych od oleju w wydajny i ekonomiczny sposób.


  Szerokie wsparcie dla zastąpienia TRI

  Jako że podstawowym celem REACH jest zastąpienie wszystkich substancji sklasyfikowanych jako SVHC, zastąpienie TRI jest priorytetem. W kontekście wyboru i oceny odpowiedniej alternatywy, Dürr Ecoclean GmbH kompleksowo wspiera użytkowników. Z jednej strony bogate portfolio rozwiązań dla wszystkich alternatywnych środków myjących pozwala niezależnie doradzić użytkownikom różnych technologii. Z drugiej, ścisła współpraca z producentami rozpuszczalników oraz środków myjących na bazie wody zapewnia, że rezultat będzie w optymalny sposób dostosowany do potrzeb danego zakładu. Główne kryteria polegają na typie i wielkości zanieczyszczenia, materiale i geometrii czyszczonej części oraz wymaganemu stopniowi czystości.

  Ważną rolę odgrywa również kompatybilność pomiędzy środkiem zanieczyszczającym i myjącym. Jest to przede wszystkim funkcja polarności wymienionych substancji - parametru, który określa jak napięcia elektryczne rozkładają się w molekule i jak siły elektrostatyczne działają na zewnątrz. Te czynniki mają wpływ na rozpuszczalność substancji lub, dokładniej, jej możliwość działania jako rozpuszczalnik. Główną zasadą jest tutaj "podobne rozpuszcza podobne". Oznacza to, że substancje niepolarne, takie jak tłuszcze i oleje, dobrze rozpuszczają się w niepolarnych rozpuszczalnikach, ale słabo w polarnych. Z drugiej strony, substancje polarne, takie jak sole czy emulsje, dobrze rozpuszczają się w środkach polarnych (woda), ale słabo w niepolarnych.

  Tagi: REACH,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...