• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(42)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Wyroby Lakiernicze

  ponad rok temu  01.07.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Wprowadzenie przepisów o ograniczeniu stosowania lotnych związków organicznych (VOC) od 31 października 2005 roku zmusza firmy do znacznego ograniczenia ich stosowania. Z 31 października 2007 roku wejdzie w życie kolejny punkt ustawy, który przewiduje następne ograniczenia w tym zakresie.

  Szczególny nacisk położono na firmy, które zużywają więcej niż pięć ton rozpuszczalników organicznych rocznie, a stosowane dotychczas przez nie produkty nie gwarantują spełnienia wymogów ustawy. Dlatego też firmy z branży lakierniczej będą zmuszone do znalezienia produktów alternatywnych do tych dotychczas stosowanych. We FreiLacke w Döggingen w przeciągu ostatnich lat rozwiązano ten problem przez zastosowanie farb wodnych. Firma FreiLacke opracowała farby wodorozcieńczalne zarówno gładkie jak i strukturalne. Bardzo istotnym elementem prowadzonych badań było również opracowanie podkładów wodnych, których zastosowanie może mieć bardzo duży wpływ na ostateczny, pozytywny bilans zużycia rozpuszczalników organicznych. Podstawowym problemem przy przestawianiu się z farb rozpuszczalnikowych na systemy wodne, są wysokie koszty związane z przystosowaniem linii produkcyjnej, urządzeń malarskich oraz urządzeń wymiany powietrza. Dla tych klientów, dla których przestawienie się na farby wodne jest niemożliwe, FreiLacke wprowadza nowy, wiele obiecujący produkt: tzw. farby UltraHighSolid. Farby te dają klientowi możliwość pracy na istniejących już instalacjach do lakierowania ze spełnieniem wymogów ustawy dot. VOC. Jest to możliwe dzięki zawartości w tym systemie do 90% części stałych. Właściwych oszczędności na podstawie powyższego wykresu wydajności nie można do końca zauważyć. Jeśli policzymy zużycie farby np. na 100.000 m2 polakierowanej powierzchni (o grubości warstwy suchej 100 µm), możemy zauważyć, jakie możliwości zmniejszenia kosztów daje użycie farb UltraHighSolid. Wykres 2. przedstawia ilość farby potrzebnej do wymalowania 100.000 m2 powierzchni, z podziałem na zużycie rozpuszczalników i części stałych zawartych w farbie. Według schematu zużycie rozpuszczalników organicznych przy zastosowaniu farby typu UltraHighSolid można zredukować o prawie 85% w stosunku do farby standardowej, a w stosunku do farby HighSolid o 74%. Równocześnie ilość naniesionych części stałych pozostaje niemal identyczna (widoczne na wykresie różnice wynikają tylko z różnic w grubości warstwy i objętości części stałych w zastosowanych farbach). W odniesieniu do całej ilości zużytej farby możliwe jest zaoszczędzenie nawet do 40% materiału. W obliczaniu zużycia nie uwzględniono strat powstałych podczas nanoszenia farby. Mają one jednak duży wpływ na faktyczne oszczędności. Potencjał oszczędności przy dużych, płaskich powierzchniach jest większy niż np. przy malowaniu rur, siatek czy profili.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 4(42)/2006

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne