• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 6(50)/2007

  Aktualności i przegląd rynku

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  01.11.2007, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 2

  Znajomość przyczyn odchyłek barwy lakierowanych proszkowo fasad w architekturze

  Obok funkcjonalnego, również aspekt dekoracyjny, lakierowanych powierzchni aluminium odgrywa w budowie fasad coraz większą rolę. Odbierane wizualnie różnice w odcieniach bądź widoczne odchyłki koloru na powierzchni mogą prowadzić, w zależności od wartości użytkowej i żywotności wyrobu, do reklamacji. Stąd, dla otrzymania powłoki bez zarzutu, decydująca jest ciągła wymiana informacji wszystkich stron biorących udział w procesie.

  Przedstawienie problemu: kolor metaliczny 9006/9007 - RAL czy nie RAL?

  Osłona fasadowa z powłoką w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) wykazuje widoczne różnice wybarwienia w postaci jaśniejszych i ciemniejszych powierzchni na płaszczyźnie i jest reklamowana. Co jest przyczyną? Niezależny rzeczoznawca powinien w pierwszej kolejności stwierdzić, czy opisane zjawisko jest wadą, a tym samym czy przedstawiona reklamacja ma uzasadnienie. Przy oględzinach fasady w miejscu jej zamontowania prawie wszystkie uczestniczące osoby były zdania, że odbierane wizualnie różnice barwy są, według dzisiejszego stanu techniki w budowie fasad, zjawiskiem nie do zaakceptowania.

  Brakujące normy dla powłok metalicznych

  Z analizy rzeczoznawcy wynika, że po pierwsze - do lakierowania aluminium zastosowano produkty dwóch różnych producentów zbliżone do RAL 9006, a po drugie - jeszcze dwie inne firmy lakierujące na zlecenie brały udział w danym przedsięwzięciu budowlanym. Sytuacja z założenia generująca niemożliwe do skalkulowania ryzyko utrzymania jakości wymalowania, brak możliwości reklamacji, uzyskania upustów cenowych i w konsekwencji konieczność kosztownych poprawek.

  487113.jpg

  Jeśli stosowane są lakiery proszkowe różnych producentów, mogą wystąpić różnice w barwie Źródło FEM

  Pytanie problemowe: „Co to jest właściwie kolor RAL?”

  Przy ocenie odchyłki barwy (różnicy odcieni) elementów budowlanych lakierowanych w kolorach metalicznych nie ma żadnego odniesienia w wytycznych - czy to GSB czy Qualicoat - jaki jest dopuszczalny zakres tych odchyłek. Nie ma także żadnych regulacji normatywnych, które można byłoby zastosować do metalicznych powłok lakierniczych w architekturze. Ze względu na ten niejasny i niezadowalający stan rzeczy zleceniodawcy, inwestorzy, wytwórcy wyrobów i firmy zajmujące się lakierowaniem muszą w pierwszej kolejności wspólnie zdecydować o zastosowaniu jednego systemu lakierowania. Praktyka pokazuje mianowicie, że każdy producent lakierów stosuje swoje własne „firmowe” receptury lakieru i dlatego nie da się całkowicie uniknąć różnych odcieni barwy. Pytanie o wartości graniczne koloru pozostaje przy tym bez odpowiedzi. Porównawcze badania za pomocą tak zwanych wzorników RAL (wymalowanych ciekłym lakierem na papierze) z doświadczenia nie są wystarczające i mogą służyć wyłącznie do orientacyjnego określenia koloru. Nie mogą być natomiast zastosowane jako materiał testowy w procesach rozjemczych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...