• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(43)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Wyroby Lakiernicze

  ponad rok temu  01.09.2006, ~ Administrator   

  Strona 1 z 3

  Jeffaminy® – polioksypropylenoaminy (polieteroaminy) jako środki sieciujące dla układów epoksydowych i polimocznikowych oferowane w obecnej postaci są rezultatem wieloletnich, sięgających 1960 roku prac badawczo-rozwojowych firmy Huntsman. W niniejszym artykule omówiono podstawowe właściwości Jeffamin® jako komponentów sieciujących dla układów epoksydowych. Jednak należy pamiętać, że dzięki unikatowej strukturze i własnościom istnieje ogromna liczba zastosowań tych polieteroamin w różnych sektorach przemysłu. Jeffamine® to nazwa handlowa obejmująca szeroką gamę środków sieciujących przeznaczonych do układów opartych na żywicach epoksydowych. Ich przewaga nad innymi preparatami stosowanymi w kompozycjach sieciujących przejawia się szczególnie w odniesieniu do lotności, koloru, lepkości oraz charakterystyki mieszalności. Polieteroaminy stosowane pod ogólną nazwą Jeffamine® tworzy rodzina produktów o powtarzającej się strukturze łańcucha polieterowego.

  Cztery produkty z tej grupy zawierają powtarzające się elementy oksypropylenowe. Struktury są funkcyjnie zakończone grupami amin pierwszorzędowych. Jeffaminy® D-230, D-400, i D-2000 są dwuaminami, natomiast Jeffamina® T-403 zawiera trzy aminowe grupy funkcyjne. Podstawowe własności fizyczne, niektórych Jeffamin® przedstawiono w poniższej tabeli. We wszystkich cząsteczkach Jeffamin® pierwszorzędowe grupy aminowe związane są z drugorzędowymi atomami węgla. W rezultacie w reakcjach nukleofilowych atomy azotu z grupy aminowej są osłaniane przez barierę steryczną utworzoną przez grupę metylową. Dzięki takiej budowie polioksypropylenoaminy wykazują „łagodną” reaktywność – właściwość bardzo pożądana w przypadku wielu aplikacji wykorzystujących systemy epoksydowe. Zapewnia bowiem pełną kontrolę nad przebiegiem reakcji i pozwala przewidzieć i wyznaczyć jej przebieg w pożądanym przez nas kierunku, inaczej niż w przypadku reakcji z użyciem katalizatorów aminowych, gdzie kontrola nad reaktywnością jest ograniczona. O charakterystyce utwardzania żywic epoksydowych polieteroaminami Jeffamine® stanowią: średnie do długich czasy życia, niskie do średnich temperatury piku egzotermicznego oraz relatywnie wysoki stosunek utwardzacza do żywicy. Kombinacja niskiej temperatury reakcji i długiego czasu życia jest wysoce pożądaną zaletą w wielu użytecznych aplikacjach. Szeroki zakres parametrów pozwala na wielokierunkowe wykorzystanie polieteroamin Jeffamine® w układach lakierniczych, żywicach konstrukcyjnych, aplikacjach budowlanych, zastosowaniach energetycznych itd. W wyniku wielu testów stwierdzono wyjątkową pozycję tych surowców na tle bardzo szerokiego spektrum amin stosowanych jako komponenty układów epoksydowych. Ze względu na liczne i wyjątkowe własności polieteroamin, spośród których najważniejsze to: brak wpływu na kolor, lepkość, łagodna kontrolowana reaktywność, wysoka kompatybilność z układem czy wreszcie duży wybór produktów o różnych masach cząsteczkowych i funkcyjności – produkty te znalazły niezliczoną liczbę zastosowań w praktycznie wszystkich aplikacjach z udziałem epoksydów. W tym w lakierach i farbach, klejach, posadzkach, kompozytach, konstrukcjach i wielu innych. Własności Jeffamin® jako utwardzaczy pozwoliły na opracowanie receptur bardzo wysokiej jakości lakierów i farb oraz wykończeniowych powłok ochronnych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...