• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(30)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Strona 1 z 3

  Zarówno dla istniejącej lakierni proszkowych, jak i tej, która ma rozpocząć swoją działalność, jej właściciel - aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu Ochrony Środowiska - musi:

 • zdobyć pozwolenie na budowę lub zgodę na adaptację danego budynku,

 • Uupewnić się (w urzędzie, starostwie lub gminie), jakie są wskazania lokalizacyjne: czy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko. Raport ten zawiera opis danej działalności, z wyszczególnieniem procesów technologicznych ze znaczeniem szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi, czyli optymalne oddziaływanie na środowisko.

  Na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności należy złożyć do starostwa:

 • program gospodarki odpadami (zawiera opis naszej działalności z wyszczególnieniem powstających odpadów na terenie zakładu, prognozą ich ilości, miejscem ewentualnego gromadzenia i udokumentowaniem, jakiej wyspecjalizowanej firmie będziemy odpady przekazywać).

  Należy pamiętać, że wszystkie zmiany w ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów, a także w zmianie miejsca gromadzenia ich, po otrzymaniu decyzji (pozwolenia) trzeba zgłaszać do starostwa.

 • operat ochrony powietrza (przedmiotem opracowania jest projekt ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, którego celem jest wyznaczenie źródeł emisji zanieczyszczeń poprzez analizę procesu i sposób zagospodarowania terenu, ustalenie technologii oczyszczających i określenie ich podstawowych parametrów, analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na otaczający teren).

 • operat wodno-prawny (zawiera opis gospodarki wodnej na terenie zakładu: wód deszczowych, ścieków; lokalizację zakładu, profil produkcji)

  oraz - jeżeli jest taki wymóg -


 • operat akustyczny (określa emitowanie hałasu zgodne z przeznaczeniem terenu),

 • operat pola magnetycznego.

  Starostwo na podstawie danych operatów (informacji) wydaje decyzję (pozwolenie) na wskazanych warunkach i określa ich termin ważności.

  Występuje także pozwolenie zintegrowane - jedno pozwolenie na wszystkie czynniki (odpady, emisję, hałas, ścieki, pola magnetyczne). Dotyczy ono rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 02.122.1055 z 01.08.02: pozwolenie należy odnieść do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3).

  Po rozpoczęciu działalności należy pamiętać o:

 • przestrzeganiu zaleceń wskazanych w decyzjach (pozwoleniach),

 • Komentarze (4)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ Ola 4 ponad rok temu Tez chętnie się dowiem
   oceń komentarz zgłoś do moderacji
  • ~ Paweł 3 ponad rok temu Z chęcią też poznam odpowiedź na poniższe pytanie.
   oceń komentarz zgłoś do moderacji
  • ~ Rząd 2 ponad rok temuocena: 100%  Artur z chęcią odpowiemy na twoje pytanie
   oceń komentarz zgłoś do moderacji
  • ~ Artur 1 ponad rok temuocena: 50%  A co kiedy otworzę lakiernie, która nie będzie uzbrojona w wanny z chemią. Piskowanie i malowanie. Jakie waru ki muszę spenic?
   oceń komentarz komentarz zgłoszony do moderacji