• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 6(62)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  01.11.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Aktualne wyniki badań przedstawiają możliwe przyczyny uszkodzeń oraz sugerują metody rozwiązań

  Na powłokach proszkowych często pojawiają się wady, które określane są jako „efekt wybielania”. Ekspert w tej dziedzinie, dr Thomas Herrmann, zbadał przyczyny tych pozornych wypłowień.

  787015.jpg

  Dr Thomas Herrmann, ekspert w dziedzinie technologii lakierowania proszkowego

  - Dzięki opracowanym metodom badań oraz obiektywnej technicznej ocenie zjawiska w laboratorium, producenci lakierów będą w niedalekiej przyszłości wprowadzać na rynek lakiery proszkowe o odpowiedniej jakości, które uniemożliwią tworzenie się odbarwień.

  Są to jasne, lekko matowe plamy, widoczne gołym okiem na lakierowanej proszkowo powierzchni. Ich wielkość, szczególnie przy ciemniejszych odcieniach barw, dochodzi do wielu centymetrów kwadratowych. Takie uszkodzenie obserwatorzy interpretują jako wyblaknięcie warstwy lakieru. W praktyce pojawiają się one pod warstwą opakowania (z impregnowanych materiałów tekstylnych bądź folii) w czasie składowania na powietrzu, przy silnym oddziaływaniu słonecznym oraz w warunkach dużych wahań temperatury. Z reguły nie da się tych wad usunąć za pomocą chemicznych środków czyszczących czy specjalnych rozpuszczalników. Gdy jednak obszary odbarwień delikatnie potraktowane zostaną urządzeniami z nadmuchem gorącego powietrza o temperaturze powyżej 150ºC, rozjaśnienia znikają po relatywnie krótkim czasie oddziaływania. Warstwa lakieru proszkowego ponownie przyjmuje swoją pierwotną ciemniejszą barwę, a po plamach nie ma śladu. Gdy pomalowane proszkowo powierzchnie zostaną odkryte i ponownie poddane oddziaływaniu wilgoci oraz wysokiej temperatury (ok. 60-80ºC), po pewnym czasie pojawiają się znowu jasne plamy o najróżniejszych kształtach. Przy odpowiednim oddziaływaniu termicznym urządzeniem na gorące powietrze lub w suszarce laboratoryjnej wady powłoki ponownie znikają. „Efekt wybielania”, jako proces niszczący powłokę proszkową, jest zatem odwracalny.

  787012.jpg

  Efekt „wybielania” ukazuje się jako uszkodzenie na tej próbce blachy, chociaż lakier proszkowy jest całkowicie utwardzony, co potwierdza test przyczepności metodą siatki nacięć.

  Źródło: Dr Herrmann

  Podobne efekty wystąpiły w związku z przestawianiem się z utwardzaczy TGIC na Primid. Przy jego zastosowaniu jako utwardzacza, w termochemicznym procesie sieciowania proszku zachodzi reakcja polikondensacji, w trakcie której uwalniane jest do 1% wody w postaci pary wodnej.

  - System utwardzający jest wrażliwy na wilgoć i często przypuszcza się, że rejestrowane podobne zjawisko tworzenia się jasnych plam przy składowaniu pod folią w miejscu narażonym na oddziaływanie słoneczne ma związek z niewystarczającym usieciowaniem polimerów, spowodowanym zbyt niskimi temperaturami sieciowania proszku bądź zbyt krótkimi czasami przebywania w piecu - mówi ekspert dr Thomas Herrmann. Jeśli polakierowane detale znajdują się jeszcze na terenie zakładu, lakiernik dokonuje ponownej obróbki cieplnej w piecu, aby usunąć objawy uszkodzeń. Specjalne badania laboratoryjne dr. He­rrmanna wykazały tymczasem, że przyczyny efektu „wybielania” z reguły nie leżą w niedostatecznym usieciowaniu. Testy z analizą DSC (skaningowa kalorymetria różnicowa) dowiodły, że w uszkodzonych miejscach powłoki lakieru proszek jest w pełni usieciowany. Dr Herrmann oraz jego współpracownicy przebadali w laboratorium pod względem podatności na „wybielanie” wiele lakierów proszkowych, o różnej jakości oraz od różnych producentów. Okazało się, że receptura proszku – a więc wpływ zastosowanych surowców – ma najwyraźniej duże znaczenie dla wyglądu wybieleń. Przetestowane mogły zostać zatem lakiery, które przy takich samych warunkach wilgotności wykazywały bardzo różne oznaki uszkodzeń. Na podstawie przeprowadzonych w międzyczasie obszernych badań przyporządkowano przyczyny jasnych odbarwień w postaci plam na warstwie lakieru proszkowego specjalnym mechanizmom oddziaływania wilgoci.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...