• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 1(39)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Urządzenia Lakiernicze

  ponad rok temu  01.01.2006, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Proces polimeryzacji powłok lakierów proszkowych wymaga dostarczenia ciepła o temperaturze 160-210°C i przebiega w czasie 10-15 min od osiągnięcia zadanej temperatury. Dostarczenie ciepła do komory suszarki jest jednym z kluczowych kosztów wpływających na cenę końcową w kalkulacji pokrycia 1m2 lub 1 kg, w zależności od pokrywanego detalu.

  Podstawowymi, powszechnie stosowanymi w suszarkach komorowych i przejazdowych nośnikami energii są paliwa płynne, gazowe i energia elektryczna. Chcemy naszym czytelnikom przybliżyć wady i zalety oraz uzasadnić różnice wynikające z kosztów eksploatacji pieców do polimeryzacji farb proszkowych przy podziale na nośniki energii.

  Wyroby pokryte powłokami lakierów proszkowych wymagają obróbki cieplnej w temperaturze określonej przez producenta farb proszkowych wynikający ze składu chemicznego. Natomiast całkowity czas polimeryzacji wynika z pojemności cieplnej wyrobów pokrytych powłokami proszkowymi i czasu po osiągnięciu wymaganej temperatury, którym następuje całkowita polimeryzacja również związana ze składem chemicznym lakieru. W piecach do polimeryzacji powłok proszkowych można wyodrębnić dwie podstawowe grupy: piece elektryczne i piece z wymiennikami ciepła. Komory elektryczne dzielą się na komory z zastosowaniem: promienników podczerwieni i z zastosowaniem grzałek oporowych. Natomiast komory z zastosowaniem wymienników ciepła dzielą się ze względu na rodzaj zastosowanego paliwa. Przedstawimy opis pieców powszechnie stosowanych i dlatego skupimy się głównie na rozwiązaniach najczęściej spotykanych z zastosowaniem grzałek oporowych, układów wymiennikowych, z zastosowaniem palników na olej lekki opałowy, gaz płynny i gaz ziemny. Wszystkie wyżej wymienione metody opierają się na zasadzie podgrzewania powietrza w obiegu zamkniętym.

  Piece wymiennikowe

  Układy palnikowe z komorą spalania w wymienniku cechuje podwójny odseparowany system grzania zasilający (napędowy), czyli palnik komora spalania w wymienniku rys. 1 i układ odprowadzenia spalin i obieg powietrza w komorze podgrzewany przez wymiennik rys. 2. Zastosowanie olejowego zasilania palnika wiąże się z układem odprowadzenia spalin i odrębnego pomieszczenia na zbiorniki paliwa spełniające wymagania nadzoru budowlanego. Palniki olejowe występują przy mocach do 200KW wersji 1-stopniowej i 2-stopniowej, wersja 2-stopniowa czyli „dwudyszowa” posiada możliwość regulacji załączania pierwszego stopnia i dołączania drugiego. Zastosowanie palników dwustopniowych wymaga wprowadzenia sterowania procesorowego, które pozwala na korzystanie z dwóch wybranych zakresy mocy i jednocześnie oszczędniejsze dysponowanie mocą palnika. W przypadku eksploatacji palników olejowych dla bez awaryjnej pracy palnika należ szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie filtrowanie paliwa, czystość dostarczanego powietrza do procesu spalania i okresową wymianę dyszy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy. Następnym rodzajem stosowanego paliwa w piecach wymiennikowych jest gaz płynny. Podobnie jak w układzie olejowym zastosowanie gazu płynnego związane jest z układem odprowadzenia spalin wykonanego zgodnie z wymaganiami dozoru. Nieodzownym warunkiem korzystania z gazu płynnego jest instalacja zbiornika ciśnieniowego podlegającego badaniom okresowym dozoru i instalacja zasilająca palnik ze zbiornika. Palniki gazowe są z reguły droższe ok. 50% ceny palnika olejowego spowodowane jest to dodatkowymi kosztami osprzętu zabezpieczającego przed wyciekiem gazu i układ redukujący ciśnienie. W przedziale mocy pow. 150KW dostępne są konstrukcje palników modulacyjne i wielostopniowe. Modulacja pozwala na płynną regulacje mocy palnika w wybranym przedziale. Piece z zainstalowanym palnikiem modulacyjnym posiadają znacznie większe możliwości dostarczania i regulacji mocy niż w przypadku palników olejowych dwustopniowych co pozwala uzyskiwać dodatkowe oszczędności i płynne pole pracy co zwiększa żywotność układu napędowego. Gaz ziemny spalany jest w podobnych warunkach co gaz płynny różnice wynikają z kaloryczności paliwa i ciśnienia zasilania co wpływa na dobór mocy palnika i armaturę przyłączeniową. Przewagą eksploatacji pieca z palnikiem na gaz ziemny są niższe koszty wynikające z cen paliw i pomniejszonych o koszt dzierżawy zbiorników na gaz płynny. Warunkiem użytkowania gazu ziemnego jest posiadanie przyłącza gazowego. Wszystkie wyżej opisane układy wymiennikowe posiadają możliwość zmiany mocy bez przebudowy komory pieca (rys. 1 i 2).

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 1(39)/2006

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne