• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 4(30)/2004

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.07.2004, ~ Administrator,   Czas czytania 13 minut

  Strona 1 z 7

  Zmniejszenie obciążenia środowiska substancjami szkodliwymi pochodzącymi z wyrobów lakierowych - obok poprawy jakości - jest głównym stymulatorem rozwoju w dziedzinie farb i metod ich aplikacji. Za główne zagrożenie dla środowiska, wynikające ze stosowania wyrobów lakierowych, uważane są rozpuszczalniki organiczne, zaliczane do lotnych substancji organicznych (VOC). Szkodliwe działanie VOC polega na zachwianiu równowagi ozonowej w atmosferze, a mianowicie - zubożaniu warstwy ozonowej w stratosferze oraz na powodowaniu (na skutek reakcji fotochemicznych) powstawania tzw. smogu letniego w troposferze, warstwie usytuowanej najbliżej powierzchni ziemi.

  Prowadzone obecnie działania prawne na świecie mają na celu:

 • rozszerzenie listy rozpuszczalników nie zaliczanych do grupy VOC,

 • radykalne zmniejszenie zakresu stosowania, aż do wyeliminowania rozpuszczalników niebezpiecznych HAP (Hazardous Air Pollutants), w tym węglowodorów aromatycznych i chlorowęglowodorów,

 • ograniczenie, eliminowanie i zakaz produkcji rozpuszczalników, niszczących warstwę ozonu w stratosferze (ODS - Ozon Depleting Substances),

 • stałą redukcję emisji VOC, wynikającą ze stosowania rozpuszczalników (zapobieganie wzrostowi stężenia ozonu w troposferze).

  W Europie najważniejszym dokumentem regulującym emisję VOC do atmosfery jest Dyrektywa 1999/13/EC, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej od pierwszego kwartału 1999 roku. Dyrektywa ta oraz Dyrektywa IIPC (Zintegrowana Dyrektywa o Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń) stanowią jedne z najważniejszych aktów prawnych w strategii Unii dotyczącej ozonu troposferycznego.

  2. Dyrektywa Europejska 1999/13/EC regulująca emisję VOC


  Definicja lotnych substancji organicznych (VOC) podana w dyrektywie 1999/ 13/ EC brzmi następująco: "VOC to jakakolwiek substancja organiczna, wykazująca w temperaturze 293,15 K ciśnienie pary 0,01 kPa lub większe, lub wykazująca podobną lotność w szczególnych warunkach stosowania".

  W związku z przyjętą w dyrektywie definicją VOC, w Unii Europejskiej wszystkie rozpuszczalniki organiczne, spełniające kryterium ciśnienia, zaliczane są do lotnych substancji organicznych, natomiast w Stanach Zjednoczonych i krajach należących do NAFTA - tylko te, które biorą udział w reakcjach fotochemicznych w atmosferze [1, 2].

  2. 1. Założenia Dyrektywy 1999/13/EC


  Dyrektywa zakłada ograniczenie emisji VOC według następującego planu [3, 4]:

 • w istniejących instalacjach:


  - o 40% do października 2005,


  - o 60% do października 2007,

 • w nowych instalacjach:


  - o 40% do października 2001,

 • Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...