• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 6(62)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  01.11.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 19 minut

  Strona 1 z 10

  Przygotowanie powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo metodami strumieniowo-ściernymi przed nakładaniem powłok farb proszkowych - część 1

  Na przełomie wieku XX i XXI nastąpił znaczący wzrost udziału konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo (zanurzeniowo) w produkcji konstrukcji stalowych. Obecnie zaś lawinowo powstają przedsiębiorstwa produkujące konstrukcje ocynkowane systemem duplex, czyli pokrywane lakierami ciekłymi, a ostatnio coraz częściej lakierami proszkowymi. Są to najczęściej konstrukcje przestrzenne oraz elementy ogrodzeń, balkony i temu podobne detale. Zainteresowanie się wyrobami ocynkowanymi wynikało z wyższych trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych oraz ze względów ekonomicznych i ekologicznych.

  Pierwsze powłoki duplex wykonywano farbami ciekłymi a następnie proszkowymi, ale w zastosowaniu do narażeń korozyjnych maksymalnie C4 (atmosfera przemysłowa bez wysokiej wilgotności i oddziaływania agresywnych gazów przemysłowych). Dopiero wprowadzenia farb proszkowych nakładanych na podkładowych epoksydowych farbach ciekłych pozwala obecnie uzyskiwać powłoki proszkowe na cynku zanurzeniowym odporne na większe narażenia korozyjne w atmosferze C5 I i C5 M. Trwałość systemu duplex przekracza sumę trwałości samego cynkowania zanurzeniowego oraz samego lakierowania stali. Wzrasta ona 1,2- do 2,7-krotnie w stosunku do sumy trwałości obu rodzajów powłoki na skutek wzajemnego pozytywnego wspomagania i uzupełniania się własności obu systemów (synergii). Typowo współczynnik synergii - n w równaniu 1 w nadzwyczaj agresywnym klimacie wynosi 1,8 do 2,0. W morskiej wodzie osiąga wartości 1,2 do 1,6 a w nieagresywnych klimatach osiąga wartość 2,0 do 2,7. Trwałość powłok systemu duplex – (TD) można przedstawić wzorem doświadczalnym w postaci:

  TD = n • (TZn + TLak)

  TZ- – trwałość powłoki cynkowej,

  TLak – trwałość powłoki lakierowej

  n – współczynnik synergii powłok o wartości 1,2 do 2,7

  Współczynnik n zależy też od czystości i właściwego poziomu chropowatości powłoki cynkowej, trafności doboru powłok lakierniczych oraz optymalnej grubości powłoki cynkowej i lakierowej. Podane współczynniki zakładają prawidłowe wykonanie powłoki duplex według niżej opisanych uwag [1]. Lakierowanie farbami proszkowymi powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo nie jest prostym zagadnieniem z uwagi na istnienie wielu czynników technicznych i technologicznych mających negatywny wpływ na powodzenie tego procesu, które nie są znane wielu zainteresowanym. Opisałem niektóre z tych uwarunkowań w poprzednim numerze „Lakiernictwa Przemysłowego”. Następne zagadnienia szczególnie istotne dla lakierowania proszkowego postaram się przybliżyć w tym artykule. Początkowo system duplex z farbami proszkowymi był wykonywany wyłącznie po chemicznym przygotowywaniu powierzchni cynku zanurzeniowego w postaci jedynie odtłuszczenia dla małych detali i niewielkich wymagań antykorozyjnych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...