• ReklamaA1 - eko color 08.11-31.12.2022 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 3(41)/2006

  Aktualności i przegląd rynku

  Urządzenia Lakiernicze

  ponad rok temu  01.05.2006, ~ Administrator   

  Firma KREMLIN wprowadziła na rynek w 2005 r. nowe urządzenie o nazwie CYCLOMIXTM Multi, dozującą i mieszającą w żądanym stosunku objętościowym składniki malarskich produktów dwuskładnikowych

  Stosowanie produktów dwuskładnikowych nastręcza jednak pewne trudności w manualnym przygotowaniu mieszaniny roboczej, szczególnie wówczas, kiedy mieszanina robocza danego wyrobu charakteryzuje się krótkim tzw. czasem życia (pot-life), który – interpretując go w bardzo dużym uproszczeniu – oznacza maksymalny czas, w jakim mieszanina będzie znajdować się w stanie płynnym. W praktyce czas przydatności mieszaniny do aplikacji jest znacznie krótszy od ww. czasu życia, co wynika z faktu, że szczególnie w okresie letnim temperatury otoczenia są zwykle wyższe, powodując szybszy wzrost lepkości roboczej mieszaniny do wartości uniemożliwiającej jej aplikację. Jeżeli aplikację prowadzimy standardowym wyposażeniem aplikacyjnym, oznacza to potrzebę przygotowywania każdorazowo nowej ściśle określonej porcji mieszaniny, którą musimy zużyć w określonym czasie, po czym każdorazowo musimy dokładnie umyć urządzenie aplikacyjne rozpuszczalnikiem danego wyrobu. Powoduje to w efekcie duże zużycie rozpuszczalnika, znaczną pracochłonność wynikającą z potrzeby wielokrotnie przygotowywanych porcji, bardzo częste straty materiału wynikające z niewykorzystanej w odpowiednim czasie mieszaniny, a więc pogorszenie ochrony środowiska i zwiększenie kosztów wytwarzania. Oddzielnym problemem jest dokładność ręcznie odmierzanych ilości składników przeznaczonych do zmieszania. Aby wyeliminować ww. uciążliwości, producenci urządzeń aplikacyjnych proponują swoim klientom różne urządzenia specjalnie zaprojektowane do aplikacji materiałów typu 2K. Urządzenia tego rodzaju można umownie podzielić na następujące dwie grupy: • o jednym stałym objętościowym stosunku mieszania, dostosowane do jednego rodzaju aplikacji, np. z zastosowaniem natrysku pistoletem pneumatycznym, najczęściej o dokładności dozowania składników wynoszącej +/- 4 proc. • o zmiennym objętościowym stosunku mieszania, dostosowanym do różnych technik aplikacyjnych. W urządzeniach 2K tej grupy można wydzielić dwie nw. podgrupy generacyjne: • urządzenia pompowe z mechaniczną regulacją zmiany stosunku dozowania, najczęściej o dokładności dozowania składników wynoszącej +/- 4 proc. • urządzenia dozująco-mieszające elektroniczne, najczęściej o dokładności dozowania składników wynoszącej +/- 1 proc. Urządzenia z każdej ww. podgrupy w szczegółach mogą się bardzo różnić dodatkowym wyposażeniem, jednak ww. podział oddaje istotę ich konstrukcji i działania. Przykładem nowoczesnego elektronicznego urządzenia dozująco-mieszającego jest maszyna o nazwie CYCLOMIXTM Multi, zaprojektowana i produkowana przez francuską firmę KREMLIN. Jest to urządzenie składające się z dwóch głównych elementów: • jednej płytki dozującej i mieszacza, umieszczonych w skrzynce. Płytka dozująca wyposażona jest w zawory dopływu tzw. materiału bazowego i katalizatora, liczniki objętościowe oraz wszystkie niezbędne elementy zapewniające precyzyjne dozowanie i mieszanie ww. składników farby i przeznaczone do bezpiecznego montażu w strefie 1 lub 2 (dyrektywa ATEX), • jednej szafy sterującej naściennej, wyposażonej w specjalny komputer z dotykowym ekranem kontrolnym do konfiguracji i zarządzania maszyną. Szafa sterująca musi być zlokalizowana w strefie B. Istota pracy maszyny polega na ciągłym pomiarze objętości dozowanych składników za pomocą dwóch precyzyjnych liczników objętościowych i odpowiednim sterowaniu. Proces mieszania oparty jest na stałym natężeniu przepływu tzw. materiału bazowego. Katalizator jest natomiast wtryskiwany porcjami – z wysoką częstotliwością, bezpośrednio w strumień materiału bazowego, na poziomie mieszacza. Uzyskuje się dzięki temu jednorodną mieszaninę roboczą farby. Rozwiązanie tego rodzaju pozwala też na łatwe i skuteczne płukanie odpowiednich elementów maszyny i współpracującego z nią wyposażenia aplikacyjnego (przewodów, pistoletów, dysz itp.) Komputer maszyny kontroluje i dostosowuje na bieżąco stosunek dozowania, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchamia alarm i przechodzi w tryb awaryjny. Na ekranie maszyny wyświetlane są informacje dotyczące realizowanego stosunku mieszania, zużycia produktu, wielkości emisji lotnych substancji organicznych. Urządzenie może pracować z farbami na rozpuszczalnikach organicznych i z wodorozcieńczalnymi. Może współpracować z urządzeniami rozpylającymi w systemach: pneumatycznym, AIRMIX, AIRLESS (ciśnienie maksymalne 200 barów) oraz elektrostatycznych (nie wolno jednak stosować maszyny w przypadku potrzeby rozpylania elektrostatycznego farb wodorozcieńczalnych lub rozpuszczalnikowych o oporności właściwej mniejszej niż 10 Mw/cm). W zależności od wybranej technologii aplikacji do współpracy z maszyną trzeba zainstalować odpowiednie pompy podające składniki i rozpuszczalnik, jak też zamontować odpowiednie węże i pistolety. Podstawowe parametry maszyny CYCLOMIXTM Multi: • Ilość materiałów bazowych: 1 do 7 (w zależności od kompletacji – nr referencyjnego) • Ilość katalizatorów: 1 do 3 (w zależności od kompletacji – nr referencyjnego) • Napięcie: 220V/110V – 75 W • Ciśnienie powietrza: minimum 4 bary • Ciśnienie użytkowe: 2 do 200 barów • Regulowany stosunek dozowania: od 0,6/1 do 20/1 oraz jeden składnik (objętość materiału bazowego/ objętość katalizatora) (odpowiednio 166 proc. do 5 proc. oraz 0 proc.) • Dokładność pomiaru: 1 proc. • Natężenie przepływu strumienia mieszanego produktu: od 50 do 2000 cm3/minutę • Lepkość produktu: 30 do 5.000 cps • Obwód materiałowy: ze stali nierdzewnej. • Kilka poziomów dostępu do oprogramowania (zabezpieczone hasłem) • Komunikaty mogą być wyświetlane w różnych językach (w tym – w języku polskim) • W opcji: Auto-wash. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przybliżyła Państwu maszynę CYCLOMIXTM Multi i zachęciła do jej zakupu. Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

  Witold Karbowski, KREMLIN Polska Sp. z o. o.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • ZASKOCZONY
  • POINFORMOWANY
  • OBOJĘTNY
  • SMUTNY
  • WKURZONY
  • BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...