• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Aktualności i przegląd rynku

  Wydanie nr: 5(61)/2009

  Aktualności i przegląd rynku

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.09.2009, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Ocena zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy malarni proszkowej

  Tekst przybliża pojęcia zagrożeń pożarowych i oceny ryzyka. W artykule omówione są aktualnie stosowane opracowania w tym zakresie.

  W działalności firmy, w sferze produkcji, konieczne jest posiadanie pakietu dokumentów, w skład którego wchodzą standardowo:

  - dokumentacja konstrukcyjna wyrobów

  - dokumentacja technologiczna

  - warunki odbioru produktów (wymagania)

  - instrukcje stanowiskowe technologiczne, bhp i ppoż.

  - DTR–ki urządzeń

  - dokumentacja związana z ISO

  W przypadku stosowania w procesie technologicznym operacji malowania, tj. prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, dochodzi obowiązek istnienia dodatkowych dokumentów. Wynika to z: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r., rozdział 8).

  W tekście tym omówione zostaną funkcjonujące praktycznie opracowania z tym związane dotyczące malarni proszkowej w postaci:

  - oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego (wybuchu)

  - zabezpieczenia (rodzaje przedsięwzięć) stanowisk pracy przed wybuchem

  - deklaracji użytkownika

  Oceny dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik. Weryfikację przeprowadza się w przypadku zaistnienia istotnych zmian.

  Pierwszy z omawianych dokumentów posiada zawartość wynikającą z następującego spisu treści:

  1. Opis malarni proszkowej

  2. Identyfikacja zagrożeń. Wyznaczenie stref zagrożenia

  3. Prawdopodobieństwo występowania atmosfer wybuchowych w malarni proszkowej

  4. Prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywniania się źródeł zapłonu

  5. Oszacowanie ryzyka

  6. Wartościowanie ryzyka

  7. Ocena skali przewidywanych niepożądanych skutków

  8. Załączniki

  Strona tytułowa to: nazwa opracowania, adres zainstalowanej malarni, data oraz dane autora.

  Ocena ryzyka

  Aby możliwe było dokonanie poprawnej oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego i wybuchem, określenie zagrożeń oraz środków zapobiegawczych konieczne jest posiadanie:

  - planu zagospodarowania technologicznego malarni

  - planu określającego strefy zagrożeń

  - oświadczeń wykonawców urządzeń o nie występowaniu zagrożeń wybuchem

  - deklaracji zgodności urządzeń

  - protokołów odbioru eksploatacyjnego urządzeń i instalacji

  - charakterystyk stosowanych farb

  - protokołu z pomiarów rezystancji posadzki

  - protokołów z badania uziemienia ochronnego

  - protokołu pomiarów skuteczności wentylacji

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...